Archive for the ‘Retuschering’ Category

New picture

Fun with hearts

Bilder till Alex

Retuscherade några bilder till Alex Fredriksson. Här är ett av resultaten.